Nationalekonomen Joakim Ruist om Aktuellt: ”Ni ger inte en representativ bild”

Intervjun med Joakim Ruist i SVT Aktuellt i somras väckte stor uppståndelse. En av anledningen var att den bjöd på ett slags rekord i tystnad från en intervjuperson, en annan var att reportern så idogt ifrågasatte forskning där det råder en bred konsensus bland forskare. Frågan om kostnad kring invandring är uppenbart (fortfarande) en känslig fråga.

Har ni inte sett Aktuellts inslag så se det här.   I filmsnutten ovan, som innehåller några klipp från Aktuellt,  berättar Ruist varför han reagerade som han gjorde och vad han hade velat säga egentligen.

Vi träffade Joakim Ruist på Handelshögskolan i Göteborg  och hade ett  givande samtal om forskning kontra låtsas-forskning om mediernas dramaturgi och vinklingar och en hel del annat spännande. Det får ni läsa om i boken.