Miraklet i Sandviken


Chang och Ola på väg hem från Sandviken med nya uppgifter

Den så kallade Sandvikenrapporten är vid det här laget något söndertjatad, men icke desto mindre en viktig ingrediens till att förstå mediedramaturgin eller för att vara akademisk: Det rådande ”narrativet”. Och än är inte all frågor besvarade, inte ens efter DN:s fyra år försenade krishantering. Med andra ord ett givet kapitel i den kommande boken.

Bakgrund: 2014 släppte konsultbolaget Pwc rapporten: ”Socioekonomisk analys, invandring”. Den beställdes av Sandviken kommun som betalade 138 000 kronor för att få veta att Sandviken tjänade över en halv miljard på invandring. Stora rubriker i stora tidningar. Men det visade sig snart att rapporten var behäftad med metodfel, dubbel bokföring och räknefel. Den totalsågades av flera ekonomer.

”Fakta är bästa vapnet mot rasism” sa man på kommunen när rapporten släpptes. Vi håller med. Men då måste man se till att faktan inte är alternative facts för att citera Donald Trumps rådgivare Kellyann Conway.