Bokkontrakt signat!

Vi har efter lite förhandlingar och samtal precis skrivit på ett kontrakt med ett etablerat bokförlag som ska ge ut boken ”Fake news”. Titeln är ett arbetsnamn som kan ändras när det väl är dags. Förlaget är hemligt än så länge.

Planerad utgivning är våren 2020. Boken är till större del färdigskriven men visst återstår lite arbete. Det som från början var tänkt som en snabb genomgång av diverse medieblundrar och fejknyheter har vuxit till att bli en djupare och mer genomgående granskning och analys av hur våra etablerade medier sköter/missköter sitt uppdrag och vad det får för påverkan på samhället

Tack än en gång till alla er som har stöttat oss! Vi kan redan nu utlova skandalartade avslöjanden, i paritet med Uppdrag Granskning när de når sin högstanivå. Med skillnad att vi sätter allt i ett större sammanhang.

Glad sommar!

Ola & Chang